คิดบวก.com (ชื่อเว็บภาษาไทย) เกิดความคิดว่าเราต้องแบ่งปั่นอะไรสังคมด้วยวิธีการง่ายๆ แต่ได้ประโยชน์กับคนหมู่มาก จึงเกิดแรงบรรดานใจที่จะสร้าง Blog หนึ่งเพื่อรวบรวม เนื้อหา การคิดบวก และการสร้างพลังที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้าง จากที่ผู้เขียนคิดบ้าง และจากหนังสือหลายๆ เล่มที่ทำให้เกิดความคิดการแบ่งปั่นขึ้นมา แต่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องออกแนวธรรมะสัก

คิดบวก.com เสนอเนื้อหาบทความ วิธีการ แนวทาง การสร้างพลังบวกให้กับตัวผู้เขียนเองและพร้อมกับผู้อ่านไปด้วย เนื้อหา บทความนั้น รวบรวมจากหลายๆ ที่ และทดสอบด้วยตัวเอง แัละมีการทดสอบบ้างเพื่อความเข้าในกับทความนั้น

การ copy บทความจากเว็บไซต์นี้ทำได้แบ่งปั่น แบ่งลิ้งมาต้นฉบับด้วยนะครับ เพราะบทความของเราก็จะเอามาจากหนังสือเป็นส่วนมาก

ขอบคุณ ที่ให้ความสนใจกับการคิดบวก

3 Responses to “คิดบวกกับเรา”

Leave a Reply